Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朱文公校昌𥠖先生外集卷之三 考異音釋附

   送汴州監軍俱文珍序并詩

    韓日董晋為宣武軍節度使俱文珍為監軍公為𮗚察推官文珍將如京師作序詩而送之樊曰此

    序不入正集李漢以文珍故為公諱耶

今之天下之鎮陳留爲大屯兵十萬連地四州左淮右河抱

負齊楚濁流浩浩舟車所同故自天寳巳來當藩垣屏翰之

任有弓矢鈇龯之𫞐皆國之元臣天子所左右屏翰方作翰屏其監

綂中貴必材雄德茂榮耀寵光能俯逹人情仰喻天意者然

後爲之故我監軍俱公輟侍從之榮受腹心之𭔃奮其武毅

張我皇威遇変出竒先事獨運偃息談𥬇危疑以平天子無

東顧之憂方伯有同和之美危疑方作疑危十三年春將如京師相

國隴西公飲餞於青門之外謂功德皆可歌之也於或作于或无青字

命其屬咸作詩以鋪繹之詩曰