Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


奉使羌池静臨戎汴水安或作閒非是沖天鵬翅闊報國劒鋩寒

曉日驅征𮪍春風詠采蘭孫曰束晢𥙷亡詩曰循彼南陔言采其蘭采蘭以養親也誰言

臣子道忠孝兩全難

   送浮屠令縱西遊序

    方无浮屠字縱下有上人二字

其行異其情同君子與其進可也方无進字非是令縱釋氏之秀者

又善爲文又上或有而字浮游徜徉跡接天下藩維大臣文武豪士

令縱未始不褰衣而負業往造其門下衣或作裳其有尊行美德

建功樹業令縱從而爲之歌頌典而不䛕䴡而不淫其有中

古之遺風與樹或作植有巾或作巾有古下或有人字風下或有可字乗閒致密促席接

SKchar譏評文章商較人士浩浩乎不窮愔愔乎深而有歸或无乗閒

致密四字而有及字人士或作士人或作人事於是乎吾忘令縱之爲釋氏之子也

其來也雲凝其去也風休方懽而巳辭雖義而不求吾於令