Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


故於府之參軍則得我公於河南主簿則得故相國范陽

盧公於汜水主簿則得故相國今太子賔客滎陽鄭公

下相國上方无故字○今按故相猶仐言前宰相非亡没之謂方本誤也於陸渾主簿則得相國

今吏部侍郎天水趙公宗儒相囯今或作仐相囯於登封主簿則得故吏

部尚書東都留守呉郡顧公少連故下方有相囯字今以下文考之非是盧公去

河南爲右𥙷闕其後由尚書左丞至宰相鄭公去汜水爲監

察御史佐山南軍其後由工部侍郎至宰相罷而又爲趙公

去陸渾爲右拾遺其後由給事中爲宰相中爲或作中至顧公去登

封爲監察御史其後由京兆尹至吏部尚書東都留守我公

去府爲長水尉其後由膳部郎中爲荆南節度行軍司馬遂

爲節度使自正部尚書至吏部尚書三相國之勞在史𠕋顧

吏部愼職小心于時有聲在上或有布字我公愿潔而沈密開亮而

卓偉行茂于宗事脩于官嗣紹家烈不違其先作帥南荆厥