Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


直多𬒳歐罵或時留蛇一嚢爲質曰此蛇所以致鳥雀而捕

之者今留付汝幸善飼之勿令飢渇賣者愧謝求哀乃𢹂而

去上在春宫時則知其弊常欲奏禁之至即位遂推而行之

人情大恱春或作東乙丑停塩鐡使進獻舊塩鐵錢物悉入正庫

一助經費其後主此務者稍以時市珍翫時新物充進獻以

求恩澤其後益甚歳淮錢物謂之羡餘而經入益少至貞元

末逐月有獻焉謂之月進至是乃罷遂或作逐非是命右金吾將軍

兼中丞田景度持節告哀於吐蕃以庫部貟外熊執易爲副

兵部郎中兼中丞元季方告哀于新羅且𠕋立新羅嗣王主

客貟外郎兼殿中監馬于爲副 二月庚午朔出後宫三百

人辛未以翰林待詔王伾爲翰林學士壬申以故相撫

州别駕姜公輔爲吉州刺史前戸部侍郎判度支江州别駕

蘇弁爲忠州刺史追故相忠州刺史陸贄郴州别駕鄭餘慶