Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尋而裴垍嚴綬表継至悉與皐同贈故忠州别駕陸贄兵部

尚書故道州刺史陽城左常侍贄字敬輿呉郡人也年十八

進士及第又以愽學宏詞授鄭縣尉書判拔萃授渭南尉遷

監察御史未幾選爲翰林學士遷祠部貟外郎德宗幸奉天

贄隨行在天下搔擾逺近徴發書詔一日数十下皆出於贄

一日或作曰百非是贄操筆持紙成於須㬰不復起草同職皆拱手嗟

嘆不能有所助常啓德宗言方令書詔宜痛自引過罪巳以

感人心昔成湯以罪巳致興後代推以爲聖人楚王失國亡

走一言善而復其國至今稱爲賢者陛下誠能不恡改過以

言謝天下臣雖愚陋爲詔詞無所忌諱庶能令天下叛逆者

迴心喻㫖德宗從之故行在制詔始下聞者雖武人悍卒無

不揮涕感激議者咸以爲德宗尅平冦難旋復天位不惟神

武成功爪牙宣力蓋以文德廣彼腹心有助焉累迁考功郎