Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


謂者輪也匪箱不居匪輪不塗吾子其務法焉者乎曰然曰

是一車之說也非衆車之說也吾將告子乎衆車之說澤而

童云杼直吕切周礼考工記行澤欲杼注削薄其践地也山而侔考工記行山欲侔注侔謂上下等

而輊下而軒且曵輕音致俯也軒仰也六月詩注從後視之如摯從前視之如軒祥而曠左

記曲礼句注葬車空神位也革而長轂以㦸周礼革車以即戎左傳注長轂戎車也巢焉而

以望巢當作轈左成十六年注巢車車上爲櫓釋文云兵車髙如巢以望敵安以愛老曲礼大夫七十

乗安輜以蔽内輜音緇載衣物車前後皆蔽垂綏而以畋綏宣佳切曲礼武車綏旌注謂

垂舒載十二旒而以廟以郊以陳于庭周礼巾車其𩔖衆也然而

其要存乎材良而器攻圎其外而方其中也是故任而安之

者箱逹而行之者輪𢘆中者軸挶而固者蚤挶音局㦸持也蚤音𤓰謂輻入

牙中者牙去声長而撓進不罪乎馬退不罪乎人者轅却暑與雨者

蓋敬而可伏者軾服而制者馬(⿱艹石)牛然後衆車之用具今楊

氏仁義之林也其産材良誨之學古道爲古辭冲然而有光