Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


人異心誰釋汝罪形旣不化中焉能悔嗚呼悲乎汝必死乎

毒而不知反訟乎内今雖寛焉後則誰賚一作隂陽爾造化

爾道烏乎在可不悲歟

   憎王孫文并序

猨王孫居異山德異性不能相容猨之德静以𢘆𩔖仁譲孝

慈居相愛食相先行有列飲有序不幸乖離則其鳴哀有難

則内其柔弱者難乃旦切不踐稼𬞞木實未熟相與視之謹旣熟

嘨呼群萃然後食衎衎焉山之小草木必環而行遂其植故

猿之居山𢘆欎然王孫之德躁以囂勃諍號呶上音豪下尼交切

唶彊彊唶子夜切文仄伯切雖群不相善也食相噬齧行無列飲無序

乖離而不思有難推其柔弱者以免好践稼𬞞所過狼藉披

攘木實未熟輒齕齩投注齕下没切齩五狡切竊取人食皆知自實其

苫簟切以煩酧食曰嗛山之小草木必凌挫折挽使之瘁然後巳故