Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


増廣註釋音辯唐柳先生集卷之十八

 ○騷

   乞巧文

柳子夜歸自外夜有設祠者𩜾餌馨香童云𩜾諸延切厚粥也潘云𩜾之然之善

二切以稲米与狼擉膏爲𩜾𬞞果交羅挿竹垂綏与緌同而追切剖𤓰犬牙且拜

且祈怪而問焉女𨽻進曰今兹秋孟七夕天女之孫將嬪於河

鼓邀而祠者幸而與之巧驅去蹇拙手目開利組絍縫製

古切絍女鴆切將無滯於心焉爲是禱也柳子曰苟然歟吾亦有所

大拙倘可因是以求去之乃纓弁束袵促武縮氣旁趨曲折

傴僂將事傴委羽切偻隴主切再拜稽首稱臣而進曰下土之臣竊聞

天孫專巧于天轇轕璇璣轇音交轕音葛經緯星辰能成文章黼黻

帝躬以臨下民欽聖靈仰光耀之日乆矣今聞天孫不樂其

獨得貞卜於玄龜將蹈石梁𣢾天津天津九星横天河中儷於神夫于