Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以威慠𠔃兹固蹈殆而違安殺身之匪予戚𠔃閔宗周之以

完豈成城以夸功𠔃哀清廟之將残嫉彪子之肆誕𠔃弥皇

覧以爲謾姑舎道以從丗𠔃焉用夫考古而登賢指白日

以致憤𠔃卒頽幽而不列版上帝以飛精𠔃黮寥廓而殄絶

黮徒感切不明皃朅馮雲以羾愬𠔃終SKcharSKchar以欝結掲丘傑切去也馮音慿依也羾

音貢至也又音紅欲登山以號辝𠔃愈洋洋以超忽心沍涸其不化

𠔃形凝氷而自慄童云沍音互涸音鶴又胡故切圖始而慮末𠔃非大夫之

操䧟瑕委厄𠔃固衰丗之道知不可而愈進𠔃誓不偷以自

好陳誠以定命𠔃侔貞臣以與爲友一本无以字比干之以仁義

𩔖𠔃晏本作之仁義𠔃宋本无義字緬遼絶以不群伯夷殉潔以莫怨𠔃孰

克𮜿其遺塵苟端誠之内虧𠔃雖𦒿老其誰珍古固有一死

𠔃賢者樂得其所大夫死忠𠔃君子所與嗚呼哀哉敬弔忠

一本弔字下更有予字