Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


辨一𢘆人盡之矣又奚以憧憧聖人之足觀乎憧昌容切吾𮗚聖

人之急生人莫(⿱艹石)伊尹伊尹之大莫(⿱艹石)於五就桀作伊尹五

就桀賛

聖有伊尹思德於民往歸湯之仁曰仁則仁矣非乆不親退

思其速之道宜夏是因就焉不可復反亳殷猶不忍其遟亟

往以𮗚庻狂作聖一日勝残至千萬兾一卒無其端五往不

疲其心乃安遂升自陑黜桀尊湯遺民以完大人無形與

道爲偶道之爲大爲人父母大矣伊尹惟聖之首旣得其仁

猶病其乆𢘆人所疑我之所大嗚呼逺哉忘以爲誨

   梁丘據賛

齊景有嬖曰梁丘子梁丘據字子猶事見左傳昭公二十年同君不爭古號媚

士君悲亦悲君喜亦喜SKchar賢不賛卒賛于此媚予所仇激賛

有以梁丘之媚順心狎耳終不撓厥政不嫉反已晏子躬相