Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


旣良而異爰合其美超實爲之賛者柳子

  尊勝幢賛并序

以佛之爲尊而尊是法嚴之於頂其爲最勝宜也旣尊而勝

矣其爲拔濟尤大塵飛而灾去影及而福至睦州於是誠焉

不疑李睦州以李錡叛貶循州元和三年以赦量移永州礱石六觚其長半㝷乃篆

刻立之爲福馬孺人之墓馬孺人睦州外婦詳見外集馬淑墓誌孺人之生奉

佛道未甞敢怠今旣没睦州又成其志擇最勝且尊之道文

之於石以延其休則其生佛所得佛道宜無疑也賛曰

丗所尊𠔃又尊道勝無立𠔃以爲寳拔大苦𠔃升至眞靈合

賛𠔃神而神駕元氣𠔃濟玄津誰爲友𠔃上品人德無巳𠔃

石無磷延永丗𠔃奠坤垠靈受福𠔃公之勤

  龍馬圖賛并序

始吾聞明皇帝在位靈昌郡得異馬於河而莫知其形好