Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


震疊威聲布流緫制虎臣委成良疇勦殄覇楚勦子小切絶也遂荒

神州區宇懷濡黔𥠖輯柔表正萬國炎靈用休定宅咸陽以

都上游留𮗚本邦在鎬如周穆穆惠皇宗湮克承崇崇沛宮

清廟是慿原念大業肇經兹地乃專元命亦㪯嚴祀建旂釁

鼓遂據天位䰟遊故都永介丕祉煥列唐典嚴㳟罔墜勤此

休銘以昭本始

   劒門銘并序

惟蜀都重險多貨混同戎蠻人尨俗剽剽匹妙切輕也嗜爲冦亂皇

帝元年八月帥䘮衆暴永貞元年劒南西川節度使韋皐卒劉闢自爲留後邀旄節群疑

不制妖㜸煽行㜸魚刘切亦作𧕏怙恃富強滔天阻兵攻䧟他部北

包劒門慿負丘陵以張驁猛堅利鋒鏑以拒大順謂雷霆之

誅莫巳加也惟梁守臣禮部尚書嚴公以國害爲私讎以

天討爲巳任推仁仗信不待司死而人致其命立義抗憤不