Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


禦大灾乃賜玄圭以承帝命位莫尊乎執大象乃輯五瑞以

建皇極政旲先乎齊大綂乃朝玉帛以混經制是所以承唐

虞之後垂子孫之丕業立商周之前樹帝王之洪範者也嗚

呼天地之道尚德而右功帝王之政崇德而賞功故堯舜至

德而位不及嗣湯武大功而祚延于丗有夏德配于二聖而

唐虞譲功焉功冠于三代而商周譲德焉宜乎立極垂統貽

于後裔當位作聖著爲丗準則𡍼山者功之所由定德之所

由濟政之所由立有天下者宜取於此追惟大號旣發華蓋

旣狩方岳列位奔走來同山川守神莫敢遑寕吳伐越得大骨呉使來問

仲尼曰禹致群神於㑹稽之山防風氏後至禹殺而戮之客曰敢問誰守為神仲尼曰山川之守足以紀綱天下者其守

為伸社稷之守為公侯羽旄四合衣裳咸㑹䖍㳟就列俯僂聽命然後

示之以禮樂和氣周洽申之以德刑天威震耀制立謨訓宜

在長乆厥後啓征有扈而夏德始衰羿距太康而帝業不守