Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


皇祖之訓不由人亡政墜卒就陵替向使継代守文之君又

能紹其功德脩其政統卑宮室𢙣衣服拜昌言平均賦入制

定朝㑹則諸侯常至而天命不去矣兹山之㑹安得獨光于

後欤是以周穆遐追遺法復㑹于是山聲垂天下亦紹前𮜿

用此道也故余爲之銘庻後代朝諸侯制天下者仰則於此

其辭曰

惟禹體道功厚德茂㑹朝侯衛綂壹憲度省方宣教化制殊

𩔖咸㑹壇位承奉儀矩禮具樂備德容旣孚乃舉明刑一本作則

以弼聖謨則戮防風則一本作刑遺骨專車克明克威疇敢以渝

宣昭黎憲一本作献耆定混區𦒿音指又音移傳祚後胤丕承帝圗塗山

界彼東國唯禹之德配天無極即山刋碑貽後訓則

   壽州安豊縣孝門銘并序

壽州刺史臣承思言九月丁亥安豊縣令臣某上所部編户