Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


潘云踶徒計切蹋也莊子怒則分背相踶因大擊鞭折而爲五六馬踶不巳墜

於地傷焉視其内則空空然其理(⿱艹石)糞壌無所頼者今之梔

其貌蠟其言以求賈技於朝者賈音古一本无者字當其分則善一誤

而過其分則喜當其分則反怒曰余SKchar不至於公卿然而至

焉者亦良多矣居無事雖過三年不害當其有事驅之於陳

力之列以御乎物以夫空空之内糞壌之理而以責其大擊

之效惡有不折其用而𫉬墜傷之患者乎一本无者字

   吏商

吏而商也銭重作柳文後䟦曰得善本云吏非商也吏而商汙吏之爲商不(⿱艹石)廉吏

之商其爲利也博汙吏以貨商資同惡與之爲曹大率多减

耗役傭工費舟車射時有得失取貨有苦良苦音古周礼天官典婦功辨其

盗賊水火殺敓焚溺之爲患敓与奪同幸而得利不能什一二

身敗禄奪大者死次貶廢小者惡終不逐者一本作名汙吏惡能