Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


庚申幸其人之昏睡出䜛于帝以求饗酉陽𮦀爼上尸清姑伐人眼中尸白姑伐

人五藏下尸血姑伐人胃命潘云按道書上尸彭据中尸彭質下尸彭矯以是人多謫過疾癘夭

死柳子特不信曰一本无特字吾聞聦明正直者爲神帝神之尤

一本无者字其爲聦明正直宜大也安有下比隂穢小䖝縱其

徂詭潘云徂七餘切狙善詐故以爲名延其變詐以害于物而又恱之以饗

其爲不宜也殊甚吾意斯䖝(⿱艹石)果爲是則帝必將怒而戮之

投于下土以殄其𩔖俾夫人咸得安其性命而苛慝不作然

後爲帝也余旣處卑不得質之于帝而嫉斯蟲之說爲文而

罵之

來尸蟲汝SKchar不自形其形一本作自刑者非隂幽跪仄而寓乎人

本作以賊厥靈膏肓是處𠔃不擇穢音音㐬心上鬲下也潜覻黙聽

𠔃導人爲非覻一本作窺潘云七慮切㝠持札牘𠔃摇動禍機卑陬拳縮

𠔃宅體險㣲潘云陬走侯側留二切莊子卑陬失色注溾懼皃顔色不自得也以曲爲形以