Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而廢亂罷与疲同憊薄拜切故有息焉游焉之說不學操縵不能安絃

操七刀切縵未旦切絃礼記作弦並出斈記云有所拘者有所縱也大羮玄酒躰節

之薦味之至者而又設以竒異小蟲水草樝梨橘柚苦醎酸

辛雖蜇吻裂鼻蜇音哲蟲螫也吻武粉切口邊縮舌澁齒而咸有篤好之者

文王之昌蒲𦵔童云側魚切亦作菹屈到之芰屈九勿切囯語屈到嗜曽晢之羊

𬃷然後盡天下之竒味以足於口獨文異乎韓子之爲也亦

將弛焉而不爲虐歟息焉游焉而有所縱歟盡六藝之竒味

以足其口歟而不(⿱艹石)是則韓子之辭(⿱艹石)壅大川焉其必决而

放諸陸不可以不陳也且凡古今是非六藝百家大細穿穴

用而不遺者毛頴之功也韓子窮古書好斯文嘉頴之能盡

其意故奮而爲之傳以發其欎積而學者得之勵其有益於

丗歟是其言也固與異丗者語而貪常嗜𤨏者猶呫呫然

叶切多言皃動其喙呼惠亦勞甚矣乎一本亦上有彼字