Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


増廣註釋音辯唐柳先生集卷之二十三

 序别

   同呉武陵贈李睦周詩序

(⿰氵閠)之盗錡魚𠋣切李錡也竊貨財聚徒黨爲反謀十年今天子即位

三年憲宗元和二年也大立制度於是盗恐且奮將遂其不善視部

中良守不爲巳用者誣䧟去之睦州由是得罪天子使御史

按問館于睦自門及堂皆其私卒爲衛天子之衛不得揺手

辭卒致具有間盗遂作而廷臣猶用其文斥睦州南海上旣

上道盗以徒百人遮于楚越之郊戰且走乃得完爲左官吏

前漢年表設左官之律無幾盗就禽斬之于社垣之外論者謂宜還睦

州以明其誣旣更大赦始移永州去長安尚四千里睦州未

甞自言呉武陵剛健士也懷不能忍於是勇躍其誠鏗鏘其

聲出而爲之詩然後慊於内慊苦簟切愜也余固知睦州之道也熟