Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


草濺路塵嗟乎神化將窮不能保其命首

尾雖在不能衞其身盛矣哉聖人之草昧

經綸應乎天順乎人制勍敵必示以乃武

乃文静災禍不可以不躬不親若夫龍泉

黯黯秋水湛湛苟非斯劒蛇不可斬天威

煌煌神武洸洸苟非我王蛇不可當是知

人在威不在衆我王也萬夫之防器在利

不在大斯劒也三尺之長于以讋萬物于

以駭八方曆數旣終聞素靈之夜哭嗜欲