Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


匠之忖度不在乎手澤之翦拂故爲棟者

資其自天之端爲輪者取其因地之屈其

公也於物無情其正也依法有程旣游藝

而功立亦居肆而事成大小存乎目擊材

無𠩄棄取捨資乎指頋物莫能爭然後任

道弘用隨形制器信無爲而爲因𠩄利而

利不凝滯扵物必簡易扵事亦猶善從政

者物得其宜能官人者才適其位嘉其尺

度有則繩墨無撓工非剞劂自得不矝之