Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


熈旣居家而必逹亦在邦而𠃔𨤲彼子貢

雖賢唯稱瑚璉之器彦輔信羙空標水鏡

之姿是謂非求備者又何足以多之豈如

我順乎通塞含乎語默何用不臧何響不

克施之乃伊呂事業蓄之則莊老道德雖

應物而不滯終飾躬而有則若止水之在

器任器方圓如良工之用材隨材曲直

夫根淳精於妙有宅元和於虚受内弘道

而惟新外濟用而可乆鄙斗筲之奚筭哂