Page:Sibu Congkan0800-柳開-河東先生集-3-2.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


當報荅天地之時有𣗳立功名之慮令臣若散當差

使在臣見頗是尋常不能展臣薄材不能竭臣死莭

且四海之内萬物皆寕惟有幽州未㱕匈奴未㓕伏

望陛下亍河北屯兵之地邉上禦㓂之方賜臣歩𮪍

𢾗千令臣經帥行伍必能爲陛下岀生入死破敵摧

堅追窮㓂于深邉静群胡于絶域况臣年今四十胆

氣方髙比之武夫粗識机便如此則得盡臣子忠孝

之道得報君父仁慈之恩縦使身没于𢧐塲亦得名

垂于史䇿臣之願也惟陛下察焉臣開頓首頓首

   在滁州上陳情表