Page:Sibu Congkan0852-文同-丹淵集-8-1.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 是歲先生倅卭州按墨林碑先生親筆云嘉

 祐辛丑來倅郡又作嘉州平羗縣夫子廟記

 云道士李有慶過卭訪余五月十日記又作

 成都楞嚴院𦘕六祖記後云予自秘閣校理

 乞侍親得相於臨卭郡嘉祐六年辛丑五月

 十五日東園芳洲亭書東園卽今倅㕔之圃

 也郡圃在西故以東别之同日又作鳯凰山

 新禪院記鳯凰屬卭之大邑縣思安鎭然按

 先生墓誌云通判卭州至未幾丁都官公憂