Page:Sibu Congkan0891-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-06.djvu/144

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之喪將以今年三月某日葬于開封不可以不銘銘

之莫如子冝嗚呼予雖不能銘然樂道天下之善以

傳焉况若吾子野者非獨其善可銘又有平生之舊

朋友之恩與其可哀者皆冝見於予文冝其來請於

予也初天聖九年予爲西京留守推官是時陳郡謝

希深南陽張堯夫與吾子野尚皆無恙於時一府之

士皆魁傑賢豪日相徃來飲酒歌呼上下角逐爭相

先後以爲𥬇樂而堯夫子野退然其間不動聲氣衆

皆指爲長者予時尚少心壯志得以爲洛陽東西之

衝賢豪所聚者多爲適然耳其後去洛來京師南走