Page:Sibu Congkan0908-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-23.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


史官永無舉職之時使聖朝典法遂成一有於字廢墜矣

一無此字臣竊聞一作趙元昊自初僣叛至復稱臣始終

一宗事節皆不曽書亦聞修撰官甚欲紀𫐠以修纂

後時追求莫得故也其於他事又可知焉臣今欲乞

特詔修時政記起居注之臣並以徳音宣諭臣下奏

對之語書之其修撰官不得依前只據諸司供報編

次除目辭見並須考驗事實其除某官者以某功如

狄青等破儂智髙文彦愽等破王則之𩔖其貶某職

者坐某罪如昨来麟州守将及并州龐籍縁白草平

事近日孫沔所坐之𩔖事有文據及迹狀明白一作分明