Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


頻有遷徙輕黷威靈要其所歸止爲小人圖利臣見

自古人君好興土木者自春秋史記歴代以來並皆

書爲過失以示萬世今小人圖一旦之利黷祖宗之

威靈置一作人主於有過之地誰忍爲之臣實痛惜

臣因準勑減定於三司略見大㮣開先殿𥘉因兩條

柱損今所用材植物料共一萬七千五百有零睦親

宅神御殿所用物料又八十四萬七千又有醴泉福

勝等處物料不可悉數此外軍營庫務合行修造者

又有百餘處使厚地不生他物惟産木材亦不能供

此廣費自古王者尊祖事神各有典禮不必廣興土