Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


木然後爲能臣竊見累年火災自王清昭應洞真上

清鴻慶壽寧祥源㑹靈七宫開寳興國兩寺塔殿並

皆焚燒蕩盡足以見天意厭土木之華侈爲陛下惜

國力民財譴戒丁寧前後非一陛下與其廣興土木

以事神不若畏懼天戒而脩省其巳興作者旣不可

及字一作止外其未修者冝速寢停況睦親神御殿於禮

不冝作其事甚明别無禮典講求乞更不下太常便

行寢罷其慶基殿如的有損漏只令三司差官整𥙷

不得理爲勞績其奉先寺乞勒寺家自修今垂拱殿

是陛下常坐之處近聞爲無一作未有梁木且止未修諸