Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/162

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


譙君碑元第五百一十一

熊君碑元第九百一其云一作其辭有云熈寧二年十月晦日山

齋書一有此十一字

季子碑元第九百三十一字孟一本此下再有孟字夏日一作炎夏史略

此二誰也一無此二字天皇有矣十二字一本無治平元年

月五日書一有此九字

武榮碑元第五百三十一古碑作汝南

秦君碑首元第八十一

元節碑元第六百五十一

後漢殘碑元第三百三十一