Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   售圭峯禪師碑大中九年

右圭峯禪師碑唐相裴休撰并書其文辭事迹無足

採而其字法世所重也故録之云右集本

   唐濠州勸民栽桑勑碑大中十年

余得劉莒修兖州文宣王廟碑見大中時中書門下

牒又得此碑見大中時勑乃知平章事非署勑之官

今世止見中書門下牒便呼爲勑惟告身之制僅存

右集本

   唐閩遷新社記歲月見本文

右閩遷新社記唐濮陽宁撰其辭云大中十年夏六