Page:Sibu Congkan0919-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-34.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


縁五篇各不長故也拙序續呈乞改抹來日拜見

   與石舎人楊休字昌言

某頓首啓自到公私冗迫未得一詣門宇乃辱雅意

先以顧臨猶未克叙謝其爲感愧何以勝顔手翰見

貽副之古刻無限珍佩人還遽此餘當面盡

   與祖龍學無擇字擇之 嘉祐四年

某啓自擇之使還未甞一得欵奉書局之㑹幸岀偶

爾遂成鄙句兼邀坐客同賦雖老拙非工而諸君盛

作亦聊紀一時之事謹以附遞致誠當擇之西行猶

在齋禁不得瞻違實深爲恨暑𤍠道路不審尊𠋫如