Page:Sibu Congkan0920-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-35.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


恵佳篇豈勝感愧當亦牽強爲報恐滯使人且此爲

   答韓宗彦嘉祐四年 本卷前有答韓欽聖二幅即宗彦也誤寘此

某啓專人辱書承此初暑體履清勝實慰瞻勤前在

府中甞辱恵問牽以俗冗不時布𣢾昨以衰病屢自

乞蒙恩俾解煩劇雖江西前請未獲素心而疲憊計

不能乆粗得休息亦不勝其幸方得復從諸公之遊

而子華遽遷執憲然命出中外稱愜某旣得閑適遂

且盤桓過夏秋冬當遂前請相見未涯但聞風采行

𬒳嚴召未間暑𤍠以時自愛因人還謹此爲謝