Page:Sibu Congkan0941-王安石-臨川先生文集-20-18.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以使走齊州某甲子卒於鄆之平隂君子長倩等以

嘉祐四年某月某甲子葬君杭州之錢塘某所之原

而書君繫世官職行能勞烈卒葬之地一時以來求

誌墓銘曰

於惟陸氏吳郡其始福之𠋫官近自唐徙君曾大考

太傅將軍實仕吳越爲皇陪臣太傅有子始來皇朝

丞于殿中歷將四州卒葬𠋫官實生處士贈官職方

君實其子維君諱廣彦博其字文辭甲科四府從事

起家邵武再選徐州遂監稅酒滿歲陳留許昌之招

寧海之從乃令烏程乃丞開封始佐著作去爲尉氏

詠歌仁明無有壯稺移卭大邑告母高年免蜀就養

稅商于泉又移導江斗榖千錢君命振之以我公田