Page:Sibu Congkan0942-王安石-臨川先生文集-20-19.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    謝景回墓誌銘

君姓謝氏諱景回字師復以泰寜軍節度掌書記諱

崇禮者爲曾大父以太子賔客陳留公諱濤者爲大

父而兵部貟外郎知制誥陽夏公諱絳者之少子也

㓜好學有大志聦明卓然不𩔖童子年十九所爲文

辭巳可傳載於是得疾不可治以嘉祐四年十二月

丙子棄世於漢東人莫不爲謝氏哀之諸兄以八年

十月乙酉葬君鄧州穰縣五壟原之兆而臨川王某

爲銘曰

攻乎其爲良汰乎其爲精吾見其質吾聞其聲如或

毀之用不旣於成哀以銘詩亦慰其兄

    眞州司法參軍杜君墓誌銘