Page:Sibu Congkan0958-蘇軾-經進東坡文集事略-10-05.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


SKchar蓋相望仁宗嘉祐四年遣使均田減稅五年又遣使分行天下訪寛恤民力事朝廷巳

旋覺其非而天下至今以爲謗曽未數𡻕是非較然臣

恐後之視今亦猶今之視昔此二語見蘭亭叙且其所遣尤

適宜事少而貟多人輕而𫞐重夫人輕而𫞐重則人多

不服或致侮慢以興爭事少而貟多則無以爲功必須

生事以塞責 陛下雖嚴賜束約不許邀功然人臣事

君之常情不從其令而從其意今朝廷之意好動而惡

靜好同而惡異指趣所在誰敢不從臣恐 陛下赤子

自此無寜歳矣至於所行之事行路皆知其難何者汴

水濁流自生民以來不以種稻秦人之歌曰涇水一石

其泥數斗且漑且糞長我禾𮮐此歌見前漢溝洫志謂鄭白二渠之成民得其

饒故歌之也何嘗言長我粳稻耶今欲陂而清之萬頃之稻