Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


凡物皆有可觀苟有可觀皆有可樂非必怪竒偉麗者

也餔糟啜漓皆可以醉果𬞞草木皆可以飽推此𩔖也

吾安往而不樂夫所爲求福而辭禍者以福可喜而禍

可悲也人之所欲無窮而物之可以足吾欲者有盡美

惡之辨𢧐乎中而去取之擇交乎前則可樂者常少而

可悲者常多是謂求禍而辭福夫求禍而辭福豈人之

情也哉物有以蓋之矣彼遊於物之內而不遊於物之

外物非有大小也自其內而觀之未有不髙且大者也

彼其髙大以臨我則我常眩亂反覆如隙中之觀𨷖又

焉知勝負之所在是以美惡横生而憂樂出焉可不大

哀乎余自錢嵣移守膠西公時年三十九就杭州通判移守宻州公有别天笁𮗚音

詩序云余昔通守錢塘移莅膠西以九月二十日來别南北山道友乃知公以熈寕七年秋末去杭適密