Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


當然少年好文字雖自不能工喜誦他人之一者今雖

老餘習尚在得所示書反復不知厭所稱道雖不然然

觀其筆𫝑俯仰亦足以粗得足下爲人之一二也幸甚

幸甚比日履兹春和起居何似軾蒙庇粗遣毎念處丗

窮困所向輒值墻谷無一遂者獨於文人勝士多獲所

欲如黄庭堅魯直晁𥙷之無咎秦觀太虚張耒文潜之

流皆丗未之知而軾獨先知之今足下又不見鄙欲相

從游豈造物者專欲以此樂見厚也耶然此數子者挾

其有餘之資而騖於無涯之知必極其所如往而後巳

則亦將安所歸宿哉惟明者念有以反之魯直旣䘮妻

絶嗜好𬞞食飲水此最勇決舎弟子由亦云學道三十

餘年今始粗聞道考其言行則信與昔者有間矣獨軾