Page:Sibu Congkan0974-蘇轍-欒城集-20-11.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


俗風俗旣正中人以下皆自勉以爲善風俗一敗中

人以上皆自棄而爲惡忠人自勉於善則人主耳目

衆多易與爲治中人自棄於惡則臣下朋黨蕃殖易

以爲非蓋邪正盛衰之源未有不始於此者也昔眞

宗皇帝臨馭羣下奬用正人一時賢儁争自記於眀

主孫奭戚綸田錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)王禹偁之徒旣以諌諍顯名則忠

良之士相繼而起其後耄期厭事丁謂乘間將竊國

命而風俗已成朝多正士謂雖懐姦慝而無與同惡

謀未及發旋即流放仁宗皇帝仁厚淵嘿不自可否

是非之論一付臺諌孔道輔范仲淹歐陽脩余靖之