Page:Sibu Congkan1007-張耒-張右史文集-12-10.djvu/158

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


使之各稱其宜而不亂是以天子恭己SKchar

于上而所以均齊天下之理亦莫不如意而

天下安享其利人人皆得措手足于其中𥘉

若莫可依據而吾之法卒立乎天下此先王

之所以有所動作而天下楽之雖天下之大

事而為之無難者也不善為法者則不然窮

析天下之理于一身之聪明恃區區目前之

智而断萬里未来之势故其法不患于不詳

而天下卒不能行而不知其患乃岀于好詳