Page:Sibu Congkan1007-張耒-張右史文集-12-10.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


徃如沐⿰氵𭝠而求觧矣余觧之曰子之前日春

夏之草木也今日之病子者蒹葭之霜也凡

人性惟安之求夫安者天下之大患也遷之

為貴重耳不十九年于外則歸不能覇子胥

不奔則不能入郢二子者方其覊窮憂患之

時隂益其所短而進其所不能者非如學于

口耳者之淺淺也自今吾子思前之所為其

可悔者衆矣其所知益加多矣及身而安之

則行于天下無可惮者矣能推食與人者嘗