Page:Sibu Congkan1007-張耒-張右史文集-12-10.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


廷之不知則孰為成王之助哉

閔予小子遭家不造方是時成王𥘉即政溢

者未收泮渙者未圗則法度未立而功未成

故曰不造告成大武則成王既除丧而即政

其武功足以嗣其先君故曰矯矯王之造夫

成王寵受武王之武功而武功則矯矯然征

伐四方以成祖考之業而王業于是成矣盖

治至于可以用師者治之成故善人為邦

于可以即戎而後為功也周公之戒成王以