Page:Sibu Congkan1007-張耒-張右史文集-12-10.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


可復為矣此聖人所以深悲之而曰周人之

未凟神而賞爵刑罸窮矣此後所以為秦也

   論法下

古之有天下者必得于紛争放亂之後夫人

之情出于亂亾之後則其情苦而思安夫惟

其情苦而思安故其事簡而易教天下有易

教之俗則上無難立之法故有國家者其𥘉

世常綏静而易治安平之日乆而民之侈心