Page:Sibu Congkan1054-張孝祥-于湖居士文集-6-3.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


月臨水之觀獨往而逺人於是爲備書以

爲金沙堆觀月記

   萬卷堂記

歐陽文忠公之諸孫曰彚字𣈆臣者居廬

陵之安成築屋其居之東偏藏書萬卷扁

之曰萬卷堂乾道丁亥冬𣈆臣自廬陵冒

大雪過余於長沙曰彚堂成乆矣而未有

記也願以爲請夫人莫不愛其子孫也而

爲之善田宅崇貨財今彚有三子不願以

此愚之也蓋辛勤三十年以有此書以有