Page:Sibu Congkan1094-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-37.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又得河南二程先生以傳之而其流遂及於天下非有爵

賞之𭄿刑辟之威而天下學士靡然郷之十數年來雖非

其鄉非其寓非其遊宦之國又非有秩祀之文而所在學

官爭爲祠室以致其尊奉之意盖非敢以是間乎命祀也

亦曰肖其道德之容使學者日夕瞻望而興起焉耳且吾

邑之人所以得聞三先生之言者子之先君子與有力焉

今祠亦旣成矣子安得而不爲之言乎抑先生之學其始

終本末之趣願吾子之悉陳之庶乎其有發也熹發書愀

然曰明府之敎諸君之言其命熹以記者熹不敢復辤矣

乃先生之學則熹之愚懼不足以言之也雖然諸君獨不

𮗚諸濂溪之圗與其書乎雖其簡古淵深未易䆒測然其

大指則不過語諸學者講學致思以窮天地萬物之理而