Page:Sibu Congkan1094-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-37.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者大者則斯名之稱其實又豈待予言之而後傳於逺哉

淳熈癸𫑗四月

   韶州州學濂溪先生祠記

秦漢以來道不明於天下而士不知所以爲學言天者遺

人而無用語人者不及天而無本專下學者不知上逹而

滯於形器必上逹者不務下學而溺於空虚優於治巳者

或不足以及人而隨世以就功名者又未必自其本而推

之也夫如是是以天理不明而人欲熾道學不傳而異端

起人挾其𥝠智以馳騖於一世者不至於老死則不止而

終亦莫悟其非也宋興九疑之下舂陵之墟有濂溪先生

者作然後天理明而道學之傳復續蓋有以闡夫太極隂

陽五行之奥而天下之爲中正仁義者得以知其所自來