Page:Sibu Congkan1100-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-43.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


忠顯公致仕恩𥙷承務郎紹興十二年中進士第調紹興

府在城都稅務未赴改監潭州南嶽廟十五年差主管西

外敦宗院十六年磨勘轉承事郎十月丁少傅公憂服未

除而韓國夫人薨公以嫡孫承重二十一年服除差諸三

宫大小學教授二十四年四月權祕書省校勘書籍官又

權禮部郎官六月權中書舎人十二月磨勘轉宣教郎二

十五年五月罷二十六年差主管台州崇道觀二十八年

召赴行在除大宗正丞未赴二十九年磨勘轉奉議郎改

祕書丞三十年兼權吏部郎官四月除吏部貟外郎改監

察御史十月復爲吏部貟外郎三十一年正月兼權祕書

少監六月除起居舎人九月兼權中書舎人十月兼權直

學士院從車駕幸建康三十二年三月除中書舎人賜紫