Page:Sibu Congkan1146-樓鑰-攻媿集-30-19.djvu/147

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


此山谷西禪聴戴道士彈琴詩也山谷之詩不待贊揚

手自分内外篇今之詩集傳于世任公子淵為之注者

皆自入館後詩纔七百餘首外集乃有千餘有如此詩

而不得在内篇又或云晚年刪去詩可易言乎内篇有

聴宋宗儒摘阮歌不知與此何以分必有能辨之者集

中幽水曰幽泉更作曰更似外集又有招戴道士彈琴

詩豈亦斯人耶

  跋晁深甫所藏東萊吕舍人九經堂詩

伯父揚州家有錢内翰希白三經堂歌其蹟甚偉初不