Page:Sibu Congkan1146-樓鑰-攻媿集-30-19.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  跋周公禮殿圖

余近得臨江周公禮殿圖石刻紹興十七年向薌林刻

于學宫疑與先人所藏畫本不侔聞大資政趙公帥守

成都嘗摹禮殿本為八軸借而校之丹青煥然自盤古

而下位次向背不同者十八九虙羲八卦上下各有字

位置亦不倫䕫之球為鍾無傅說像孔子弟子中多徒

父叔魚原亢又一人闕名石刻中有梁鱣字叔魚而形

貌不類卻無顔路公孫龍冉季公祖兹漆雕從狄昱公

良孺奚蒧叔仲㑹容蒧顔之僕左郢而有蜀太守李冰