Page:Sibu Congkan1153-樓鑰-攻媿集-30-26.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


政有闕失人有非賢或除授之不當患在不知知之則

恐去之不亟當隨事輙言無嫌于數所論皆切于時既

登兩地當干戈甫定信使往來之始瘡痍方深弊蠧紛

然公彌縫協恭禆贊為多重惜名器持循法度進退人

物直言可否不市私恩不避嫌怨有舉員及格當改秩

作邑而必欲内除公曰如此則有勞者何以勸孤寒者

何以伸若至上前自應執奏堂吏寄資未仕而例以陞

朝官賞陳乞封贈公曰士夫辛勤一第非通籍不能及

親汝輩乃以白身得之㫁不可行嘉定二年八月臨軒