Page:Sibu Congkan1213-楊萬里-誠齋集-32-29.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


祖振祖茂祖煥承祖炳賡庶得清諸孫皆業進士

而得清棄家爲道士云曽孫十人扶謩清節掀清

成清簡清徳清臣掖清卿皆世其業公宇量恢踈

名臣冲淡家素空乏不問生業事兄布如父禄賜

必分訓其子如己子𣏌未冠䇿第公以詩賀其兄

云月中丹桂輸先手鏡裡朱顔正後生至今詩家

者流𫝊誦爲佳句公之葬奉議郎知處州䖍南縣

劉師且銘之矣後七十有三年慶元庚申曽姪孫

万里覽其銘慨公之忠悼公之詘復表其墓曰

宣政之辰有孽其臣載弄之鈞士伏以蜚于其顰