Page:Sibu Congkan1226-陸遊-渭南文集-12-10.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 名益重被敕住徑山淳熙七年五月也七月

 至行在所至尊壽皇聖帝降中使召入禁中

 以老病足蹇賜肩輿於東華門内賜食於觀

 堂引對於選德殿特賜坐勞問良渥師因舉

 古宿云透得見聞覺知受用見聞覺知不墮

 見聞覺知 上悦曰此誰語師曰祖師皆如

 此提倡亦非别人語 上為微笑時秋暑方

 熾師再欲起 上再留使畢其説廼退後十

 餘日又命開堂於靈隠山中使齎賜御香恩